Cartilaj de Rechin Germania Акулий хрящ Германия

Симптомы и лечение ревматизма в бедре

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiștii în domeniile respective. Editura Epigraf S. Bucureşti 60, of.

Ștefan cel Mare dureri de umăr după o răceală blocul 4, et.

Anunțuri recomandate

Secretari: Eugen Tcaciuc, conf. Natalia Porcereanu, doctorandă Comitetul organizatoric: Gheorghe Anghelici, prof.

симптомы и лечение ревматизма в бедре semne de tratament al inflamației gleznei

Petru Bujor, prof. Vasile Cabac, conf. Natalia Caproş, prof. Gheorghe Cazacu, conf. Valeriu Cuşnir, prof. Aurel Danilov, prof. Liviu Grib, prof. Nicolae Gurschi, conf. Cornelia Guţu-Bahov, conf. Constantin Guţu, conf. Tihon Moraru, conf. Eduard Pleşca, conf. Boris Sasu, conf. Boris Scurtu, conf. Gheorghe Străjescu, conf. GRIB, N. NANI, C. SASU, A. FUSA, N. Caz clinic NANI Sincopa de origine cardiacă la pacienții vârstnici A clinical case NANI Cardiac syncope in elderly patients BEZU Expert assessment of determining the degree of limited potentialities and working capacities in Crohn s disease I.

În cei 40 de ani de activitate, peste de pacienţi au fost internaţi și trataţi în SCM Sfânta Treime, iar alte peste 1,4 milioane au primit asistenţă medicală urgentă. În anul se înfiinţează ca Centru republican de toxicologie o secţie de toxicologie cu 25 de paturi. În a fost deschis Centrul municipal de hemodializă pentru pacienţii cu insuficienţe renale.

La 17 martieSpitalul Clinic Orășenesc nr. Deși proiectat iniţial симптомы и лечение ревматизма в бедре de paturi, spitalul a funcţionat o perioadă cu de paturi în anii. Actualmente, având în vedere condiţiile socioeconomice, strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, este funcţional cu de paturi, cu un flux anual de peste de pacienţi internaţi, cu de intervenţii chirurgicale și peste de adresări cu urgenţe medico-chirurgicale. În cele patru decenii de activitate, SCM Sfânta Treime a asigurat și a dezvoltat servicii complexe, de înaltă performanţă, fiind extinse posibilităţile de diagnostic și de tratament.

În acest spital s-au înfăptuit premiere naţionale remarcabile: primul implant de cristalin, primul transplant de cornee d.

симптомы и лечение ревматизма в бедре articulația cotului doare constant

Cușnir; d. Dumbraveanu; d.

Traducerea «радикулит» în 25 de limbi

Lupanmetode unice de profilaxie și tratament al bolilor de ficat d. Anghelicicele mai complexe intervenţii chirurgicale toracice etc. Cele mai recente direcţii în cadrul spitalului sunt: chirurgie vasculară periferică, cardiologie intervenţională, tratamentul laparoscopic al patologiilor de profil urologic tratamentul calculilor ureterali prin ureteroscopie, rezecţia transureterală a adenomului de prostată și papiloamelor vezicii urinarede profil ginecologic, chirurgical Printre realizările de seamă întărirea articulațiilor și ligamentelor genunchiului acest an jubiliar menţionăm modernizarea și reabilitarea Secţiei de reanimare și terapie intensivă, instituirea Centrului de diagnosticare prin dotarea cu echipament de înaltă performanţă tomograf computerizat, ecografe Dopller color, angiograf, echipament de laborator automatizat etc.

Evident, succesele obţinute pe parcursul activităţii SCM Sfânta Treime se datorează colectivului de profesioniști ai actului medical numeroși șefi de secţie, cadre didactice universitare, sute de medici și asistenţi medicali, personalul auxiliar și, nu în ultimul симптомы и лечение ревматизма в бедре, personal administrativ. Toţi aceștia au înnobilat în fiecare clipă statutul acestui spital, contribuind la istoria unei instituţii de succes, în pofida greutăţilor și a provocărilor.

Nu putem să nu-i menţionăm pe cei care au stat la cârma acestui spital. Primul medic-șef al acestui spital a fost Leonid Pinschi, medic-urolog, personalitate medicală de excepţie, cel care a fost ctitorul acestui spital încă din etapa de construcţie. În perioada mandatului său a reușit să pună temelia acestei instituţii. Pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătăţii i s-a conferit titlul de Medic Emerit al Republicii și Ordinul Drapelul Roșu al Muncii.

Succesorul său a fost Gheorghe Fadeev, unul dintre promotorii formelor organizatorice de managementavând ca scop aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materiale sanitare, utilizarea eficienta a aparatajului medical, creșterea nivelului de calificare a personalului medical. Printre activităţile de succes putem menţiona deschiderea laboratorului centralizat de sterilizare, crearea secţiei 10 11 JUBILEE operative de coordonare a activităţii interne, organizarea sălii de operaţii septice și de urgenţă, în afara operaţiilor de plan, astfel reducându-se complicaţiile postoperatorii septice.

Directorul de spital cu cel mai lung mandat a fost Simion Terente, medicchirurg, în spatele căruia se află peste două decenii de activitate managerială. În această perioadă, spitalul a traversat o etapă dificilă, cu mari restricţii bugetare, urmare a schimbărilor socioeconomice din anii 90, care a început să se amelioreze odată cu implementarea noului sistem de finanţare prin asigurare medicală obligatorie începând din și până în prezent.

Doamna Galina Zavatin, singura doamnă de la conducerea instituţieivicedirector medical pe parcursul a doisprezece ani de zile până în prezent, s-a manifestat prin profesionalism, dedicaţie și corectitudine. Un alt capitol important în creșterea contribuţiei spitalului la progresul medicinei autohtone este activitatea clinico-știinţifică desfășurată. Fiind baza clinică a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu, în cadrul căruia activează 11 clinici universitare, SCM Sfânta Treime tinde a fi un pol de excelenţă în cercetarea știinţifică.

Prin aportul clinicilor universitare, în care activează personalităţi notorii în medicină, a crescut prestigiul spitalului, calitatea actului medical, fiind pregătite câteva generaţii de medici. Aniversarea celor 40 de ani de activitate reprezintă un prilej de симптомы и лечение ревматизма в бедре reaminti numele celor care au stat și stau la baza dezvoltării acestui spital, promovând în continuare valorile în domeniul știinţifico-medical: academicienii Constantin Ţîbîrnă, d.

Gurschi, d. Damaschin, d. Cardaniuc; V. Lupan, d. Guţu-Bahov, d. Ceauș; M.

SĂNĂTATE PUBLICĂ, ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN MEDICINĂ

Erlih, V. Munteanu; B. Stamati ș. Astăzi putem afirma că Spitalul Sfânta Treime dispune de o echipă profesionistă de specialiști, care prin muncă, competenţă, devotament și dăruire au contribuit și contribuie la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale. Avem, așadar, la cei 40 de ani de activitate privilegiul și onoarea de a continua dezvoltarea spitalului, promovând în continuare valorile de bază prin garantarea calităţii și siguranţei actului medical și de a ne concentra eforturile pentru realizarea obiectivelor stabilite.

It highlights some positive and negative consequences of these processes, fi rst of all, lack of proper internist in the territory and even in some hospitals. The proposals are to adapt programs and methods of training doctors at university and residency stage under continuing supraspecialization and technical progress in medicine. Ar fi fost absolut imposibil de a păstra aria medicinei interne din sec.

Prima catedră de medicină internă, care a fost fondată în [K. Vosschulte, ], cuprindea mai multe domenii ale medicinei. Iar în Rusia, în a doua jumătate a secolului XIX, clinica de medicină internă, de rând cu bolile interne, includea chiar și ginecologia și otorinolaringologia [1]. Treptat, mai cu seamă în a doua jumătate a sec. XIX, de la medicina internă s-au separat pediatria, dermatovenerologia, neuropatologia, bolile infecţioase și alte specialităţi.

Acest proces de specializare s-a intensificat în a două jumătate a sec. După instituirea specialităţilor ftiziologie, hematologie, endocrinologie, au început specializările pentru fiecare organ intern cardiologie, pneumologie, gastrologie, hepatologie, nefrologie. Secţiile de boli interne în spitale s-au reprofilat în secţii specializate, uneori formal, fără a fi în modul cuvenit dotate cu utilaj, dispozitive medicale și laboratoare.

S-au profilat și interniștii din staţionare, devenind specialiști de organ. Astfel, medicii-interniști au rămas numai la spitalele de circumscripție și la dispensare.

Hemp Gel - крем для суставов на основе конопли

Odată cu trecerea la medicina de familie, majoritatea interniștilor de circumscripţie au devenit medici de familie. Pentru ei, mai ales pentru cei din mediul rural, adaptarea la noua specialitate nu a prezentat mari probleme, deoarece ei îndeplineau majoritatea activităţilor medicului de familie de azi.

Medicii-interniști, într-un număr mic, au rămas numai în secţiile de boli interne nespecializate în cadrul spitalelor, în unele centre medicale private și la catedrele universitare de medicină internă. Datele statistice naţionale denotă că, la finele anuluiîn Republica Moldova au rămas doar de medici-interniști 1,1 la populaţiedintre care: în spitalele municipaleîn cele raionale și în cele republicane Și numărul de paturi terapeutice este în scădere continuă: în anul numărul lor a fost micșorat cu încă 48 de paturi de la în la în În această situație este evidentă necesitatea elaborării unei strategii de către Ministerul Sănătății, Munisterul Educației Naționale și Ministerul Economiei al Republicii Moldova pe timp scurt, timp mediu și de durată privind asigurarea proporțională a localităților republicii cu medici, în special cu mediciinterniști, și reducerea migrației medicilor care au făcut studii universitare pe unguent articular la cot bugetari.

Actualmente, în domeniul medicinei interne activează trei categorii de specialiști: medici de familie în centrele medicilor de familie CMF, în centrele de sănătate CS și în oficiile medicilor de familie OMF ; specialiștii de organ în spitale și în unele CMF ; interniști propriu-zis în staţionare.

Симптомы ревматизма / Здравствуйте

Referindu-se la consecinţele negative ale specializării excesive, A. Franco, vicepreședintele Societăţii 12 13 MEDICINÃ INTERNÃ Franceze de Geriatrie și Gerontologie, constată că pregătirea insuficientă în medicina internă și lipsa conlucrării interdisciplinare la formarea specialiștilor au creat planete îndepărtate unele de altele și, evident, încântate de sine, dar, fără îndoială, în detrimentul universului bolii [2].

Înțelesul "радикулит" în dicționarul Rusă

Care sunt consecinţele acestor specializări și ce îi mai rămâne de făcut medicului-internist? Starea de lucruri în domeniul asistenței medicale în Republica Симптомы и лечение ревматизма в бедре ne convinge că medicul de familie nu poate înlocui internistul. Pot oare specialiștii de organ exercita funcțiile internistului?

Evident că nu. Este incontestabil faptul că un medic de organ posedă cunoștinţe mai multe și mai profunde în domeniul specialității sale. Și dacă acest specialist dispune de mijloace de diagnostic și tratament moderne, el asigură o asistenţă medicală de înaltă calitate.

Iar internistul, după necesităţi, în funcție de caz, solicită consultaţia acestui specialist. Însă, principiul de activitate al specialistului de organ diferă de principiile de abordare a pacientului de către medicul-internist, pentru care bolnavul prezintă un tot, o integritate a tuturor organelor și sistemelor organismului, cu un răspuns complex la un factor patogen. În afară de aceasta, unii pacienţi, îndeosebi cei de vârstă înaintată, suferă de mai multe boli, de afectarea mai multor organe și sisteme.

De aceea, conform tradițiilor clasice, examinarea unui pacient nou trebuie să se întindă de la cap până la degetele picioarelor [3], indiferent de caracterul bolii și de localizarea ei. Acest principiu uneori nu este respectat de medicul supraspecializat, fiind dominat de anamneza sau de abaterile patologice, ce reflectă afectarea organului respectiv, și poate scăpa din vedere alte semne caracteristice pentru afectarea altor organe, ceea ce duce la erori de diagnostic.

Dezvoltarea pe scară largă a asistenţei medicale specializate a condus la reducerea prestigiului medicului-internist și în rândul medicilor de organ, симптомы и лечение ревматизма в бедре în rândul pacienţilor, la care s-a format o altă mentalitate. În caz de dureri precordiale sau hipertensiune arterială, pacientul solicită consultaţia cardiologului sau se adresează direct acestuia.

Iar la simptome și semne digestive va prefera adresarea la un симптомы и лечение ревматизма в бедре, considerând că acesta s-ar descurca mai bine cu diagnosticul și tratamentul unei gastrite etc. Acum interniștii sunt puțini și se pierd în mulţimea medicilor de organ.

Recent Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică pentru zilele de aprilie, potrivit cărei pe sectorul Otaci Dubăsari, se aşteaptă ridicarea nivelului apei în Nistru cu până la 1,2 metri. În raionul Soroca sunt 15 localităţi cu pericol de inundaţie în cazul în care nivelul apei în râu creşte până la limita critică, acesta fiind de 8 metri. Dar, specialiştilor de la DSE susţin că populaţia nu trebuie să-şi facă griji.

Mai este oare necesară Medicina Internă? Mai este necesar medicul-internist? Desigur că da.

симптомы и лечение ревматизма в бедре simptome ale leziunilor de gleznă

Aducem argumente foarte convingătoare, expuse de profesorul, dr. Ștefan Șuţeanu: În primul rând, medicii-interniști pot rezolva, din punct de vedere al diagnosticului și tratamentului, marea majoritate a celor care suferă de boli interne, îndrumarea către anumiţi specialiști, eventual ultraspecialiști, fiind rareori necesară.

Deci, marea majoritate a celor care suferă de boli interne pot fi rezolvaţi în condiţii bune de medicii-interniști, bineînţeles cu condiţia ca aceștia să fie competenţi și să se menţină la curent cu noutăţile. Un alt motiv pentru care credem că este în continuare necesară menţinerea medicinei interne printre specialităţile actuale, îl constituie caracterul ei interdisciplinar. Bolnavii, în general, și mai ales cei vârstnici nu au o singura boală, ci mai multe.

Vedem, foarte des, bolnavi care au nu numai o artroză de genunchi, ci și bronșită cronică tabagică, hipertensiune arterială și antecedente de ulcer duodenal.

симптомы и лечение ревматизма в бедре recuperarea articulațiilor bolnave

Ar fi nepotrivit ca un asemenea bolnav să fie trimis la cei 4 specialiști reumatolog, pneumolog, cardiolog și gastroenterologîntrucât un bun internist poate diagnostica și poate realiza un tratament adecvat pentru toate suferinţele respectivului pacient. În al treilea rând, medicina internă trebuie menţinută ca specialitate, datorită caracterului ei integrativ. Este foarte bine ca bolnavii să beneficieze, atunci când este cazul, de investigaţiile de ultraspecialitate, precum și de recomandările terapeutice corespunzătoare, dar este și mai bine dacă acești bolnavi, care beneficiază de aportul mai multor specialiști, să revină la medicul-internist, care va face în așa fel încât tratamentul aplicat să constituie un tot unitar, coerent și bine armonizat, el fiind singurul care poate face acest lucru [4].

După cele expuse de profesorul dr. Ștefan Șuţeanu, ar fi de prisos de adăugat ceva. Rămâne de făcut tot posibilul pentru restabilirea prestigiului acestei specialităţi și acestor specialiști.

симптомы и лечение ревматизма в бедре os pe tratamentul articulației gleznei

Spectrul activităţilor medicului de familie este foarte larg, iar cerinţele de pregătire la capitolul boli interne sunt mai joase în comparaţie cu cele prevăzute pentru medicul-internist. De aceea, medicul de familie, în caz de probleme de diagnostic și tratament a unui pacient cu o boală sau mai multe boli interne, ar trebui să solicite consultaţia medicului sau medicilor de organ, deoarece Nomenclatorul specialităţilor pentru CMF deocamdată nu include și medicul-internist în calitate de consultant.

Astfel, după o pregătire de numai 6 luni, ei au devenit medici de familie. În scurt timp, în urma reformelor AMP, medicii de organ din fostele policlinici acum CMF au fost transferaţi în secţiile consultativ-diagnostice, care nu numai că au devenit componentă a spitalelor, dar au fost și reamplasate în incinta lor în unele raioane aflându-se la distanţă de 4, 6, 8 km de la CMF. Aici s-a produs marea discrepanţă: medicii de familie veniți din alte specialităţi, cu pregătire de scurtă durată în domeniul medicinei interne, au rămas unu la unu cu pacientul, ei nu mai au la îndemână medici-consultanţi atât de necesari pentru soluţionarea problemelor multidisciplinare.

симптомы и лечение ревматизма в бедре articulațiile umărului doare după exercițiu