Clasificarea daunelor comune.

  • Luxația meniscului articulației genunchiului cum să se trateze
  • Clasificarea corporativă[ modificare modificare sursă ] Corporațiile private deseori solicită acorduri scrise de confidențialitate și efectuează verificări de fond ale candidaților pentru poziții sensibile.
  • Tratamentul artrozei și artritei articulației șoldului
  • Comun - Joint - centru-respiro.ro

Daune-interese consecutive rezoluțiunii. Momentul de început al termenului de prescripție Noțiunea de daune-interese poate fi regăsită și în art. Deși clasificarea daunelor-interese în compensatorii și moratorii, respectiv în damnum emergens și lucrum cessans clasificarea daunelor comune devenit una consacrată în doctrină [2]în continuare vom propune o distincție între daunele-interese solicitate de creditorul obligației neexecutate după cum optează pentru remediul executării prin echivalent sau pentru remediul rezoluțiunii contractului [3].

Un prim criteriu de comparație pe care îl propunem în susținerea tezei noastre este modul de calcul distinct al cuantumului celor două tipuri de daune-interese. Un exemplu ni se pare edificator.

  1. Recenzii ale tratamentului cu metotrexat
  2. Crize și dureri în articulațiile umerilor și
  3. Clasificarea structurală este determinată de modul în care oasele se conectează între ele, în timp ce clasificarea funcțională este determinată de gradul de mișcare dintre oasele articulate.
  4. Tratamentul Leonid Bulanov al coloanei vertebrale și articulațiilor

Să presupunem că X cumpără de la Y un bun contra sumei de de lei, iar Y nu își execută obligația de a preda bunul vândut. Analizând exemplul dat prin prisma celor două variante propuse spre discuție cu terminologia la care ne-am oprit mai susvom ajunge la următoarele concluzii în ce privește opțiunile lui X: Opțiunea 1.

Dacă X solicită executarea silită prin echivalent a contractului, calculul prejudiciului se va face ca diferență între starea actuală a patrimoniului lui X și starea în care X s-ar fi aflat dacă Y și-ar fi executat obligația; astfel, conform art.

Dacă X ar fi dorit să folosească bunul lui Y, însă neexecutarea obligațiilor lui Y l-a determinat pe X să procure folosința altui bun similar, atunci paguba efectiv suferită de X ar fi fost alcătuită din echivalentul bănesc al obligației lui Y — adică suma de bani plătită de X pentru cumpărarea bunului de la Y — daune-interese compensatorii și suma de bani plătită pentru procurarea folosinței unui bun similar daune-interese moratorii, întrucât acesta ar fi prejudiciul cauzat de întârzierea în executarea obligațieiiar beneficiul nerealizat clasificarea daunelor comune fi fost egal cu 0 întrucât beneficiul consta în folosința bunului și a fost realizat prin obținerea folosinței celui de-al doilea bun.

Dacă procurarea folosinței a fost făcută odată cu procurarea proprietății unui bun similar, atunci contravaloarea procurării folosinței ar putea fi calculată ca diferența de preț dintre prețul plătit lui Y și prețul plătit terțului.

Dacă această diferență sau suma clasificarea daunelor comune bani plătită pentru procurarea folosinței unui bun similar ar fi fost mai mică decât dobânda legală calculată asupra echivalentului în bani al obligației lui Y, conform art. În ipoteza în care bunul nu făcea parte din categoria bunurilor de gen și, deci, nu putea fi înlocuit cu altul, atunci paguba efectiv suferită de X ar fi fost alcătuită clasificarea daunelor comune suma de bani plătită pentru cumpărarea bunului de la Y daune-interese compensatoriiiar beneficiul nerealizat ar fi constat în emolumentul folosinței bunului sau, cel puțin, dobânda legală asupra echivalentului în bani al obligației lui Y daune-interese moratorii, căci întârzierea executării l-a împiedicat pe X să își realizeze beneficiul rezultând din folosința bunului.

Informație clasificată - Wikipedia

Dacă X ar fi dorit să cedeze folosința sau proprietatea bunului către un terț, atunci paguba efectiv suferită ar fi fost reprezentată de suma de bani plătită pentru cumpărarea bunului de la Y clasificarea daunelor comune compensatoriiiar beneficiul nerealizat ar fi fost reprezentat de avantajul ce putea fi obținut în urma cedării folosinței sau transmiterii proprietății bunului sau, cel puțin, dobânda legală asupra echivalentului în bani al obligației lui Y daune-interese moratorii, întrucât acesta este prejudiciul cauzat prin întârziere.

Dacă beneficiul ar fi putut fi realizat de X prin cedarea folosinței sau proprietății bunului procurată de la alt terț, atunci la paguba efectiv suferită s-ar fi adăugat diferența de preț dintre prețul plătit lui Y și prețul plătit terțului sau, cel puțin, clasificarea daunelor comune legală asupra echivalentului în bani al obligației lui Y daune-interese moratorii. Desigur, cele două exemple își păstrează valabilitatea numai în măsura în care consecințele neexecutării erau previzibile pentru Y la momentul încheierii contractului.

În caz contrar, fiindcă art. În fine, dacă folosința bunului nu ar fi fost imperativă pentru X, ci ar fi urmărit numai deținerea bunului în patrimoniu, paguba efectiv suferită ar fi constat în suma de bani plătită pentru cumpărarea bunului de la Y daune-interese compensatorii și diferența de preț dintre prețul plătit lui Y și prețul plătit terțului pentru achiziția unui bun similar daune-interese moratoriiiar beneficiul nerealizat ar fi fost egal cu 0 întrucât a fost realizat prin procurarea proprietății bunului similar.

Dacă diferența de preț dintre prețul plătit lui Y și prețul plătit terțului pentru achiziția unui bun similar ar fi mai mică decât dobânda legală calculată asupra echivalentului în bani al obligației lui Y, conform art. Dacă X nu putea procura de la un terț proprietatea unui bun similar, atunci paguba efectiv suferită ar fi constat în suma de bani plătită pentru cumpărarea bunului de la Y daune-interese compensatoriiiar beneficiul nerealizat ar fi fost dobânda legală calculată asupra echivalentului în bani al obligației lui Y daune-interese moratorii.

Așadar, putem trage concluzia că paguba efectiv suferită damnum emergens poate fi egală, după caz, cu daunele-interese compensatorii sau cu suma dintre daunele-interese compensatorii și cele moratorii, pe când beneficiul nerealizat lucrum cessans poate fi cel mult egal cu daunele-interese moratorii.

Corolar, daunele-interese compensatorii reprezintă întotdeauna paguba efectiv suferită, pe când daunele-interese moratorii pot reprezenta fie paguba efectiv suferită, fie beneficiul nerealizat. Opțiunea 2. Dacă X solicită rezoluțiunea contractului și daune-interese, calculul prejudiciului se va face ca diferență între starea actuală a patrimoniului lui X și starea în care X s-ar fi aflat dacă nu s-ar fi încheiat dureri palpitante la nivelul articulațiilor brațelor și picioarelor contractul; în această situație, Y va fi obligat să îi restituie lui X suma de de lei cu titlu de tratamentul acupuncturii artrozei șoldului a prestațiilor, ca efect al rezoluțiuniiiar cu titlu de daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat va trebui să îi acopere acestuia costul de oportunitate al alegerii de a contracta cu Y cost de oportunitate care va fi reprezentat, după caz, de contravaloarea folosinței banilor, de diferența între condițiile în care X putea contracta cu un terț la momentul încheierii contractului cu Y și condițiile în care poate contracta în prezent — X putea obține un bun clasificarea daunelor comune de la terțul T contra aceluiași preț deînsă, prin ipoteză, prețul a crescut acum lamotiv pentru care prejudiciul este de 20 — etc.

Față de modul diferit de calcul al prejudiciului în clasificarea daunelor comune rezoluțiunii, propunem următoarea construcție: a.

clasificarea daunelor comune

Dacă X dovedește că ar fi putut cumpăra un bun similar de la un terț la momentul încheierii contractului cu Y, dar nu exista niciun criteriu obiectiv care să-i permită lui X să aleagă între Y și terț [4]atunci prejudiciul, ca diferență între starea patrimonială actuală și cea pe care ar fi avut-o dacă nu s-ar fi încheiat contractul, poate fi definit astfel: 1.

Dacă X ar fi urmărit folosința bunului iar Y putea să prevadă acest aspect și a fost nevoit să o procure de la un terț, paguba efectiv suferită ar fi constat în sumele de bani plătite pentru procurarea folosinței bunului sau, cel puțin, dobânda legală asupra sumei de bani plătite de X ca preț al contractului cu Y daune interese-compensatorii, care nu includ și suma plătită lui Y pentru cumpărarea bunului, întrucât aceasta a fost acoperită clasificarea daunelor comune restituirea prestațiiloriar beneficiul nerealizat ar fi fost egal cu 0 întrucât consta în folosința bunului și a fost realizat prin obținerea folosinței celui de-al doilea bun.

Se mai poate ca folosința bunului să nu fi fost procurată în mod distinct, ci odată cu proprietatea, caz în care paguba efectiv suferită ar fi constat în diferența dintre prețul la care X putea cumpăra bunul de la terț la momentul încheierii contractului cu Y și prețul la care a cumpărat bunul în prezent sau, cel puțin, dobânda legală asupra sumei de bani plătite de X ca preț al contractului cu Y practic, X trebuie să fie repus în situația în care se afla înainte de încheierea contractului cu Y: el avea o sumă de bani care îi permitea achiziționarea unui anumit bun; dacă, în prezent, suma de bani nu a mai fost suficientă, atunci Y va fi ținut să acopere diferența.

Absența unor acțiuni ar putea duce la o poluare și mai mare a așezărilor și la pierderi și mai mari ale biodiversității în viitor. Prevenirea și repararea, în cea mai mare măsură posibilă, a daunelor aduse mediului contribuie la realizarea obiectivelor și la aplicarea principiilor politicii comunitare în domeniul mediului, astfel cum sunt stabilite de clasificarea daunelor comune. La luarea deciziilor privind modul de reparare a daunelor, trebuie să se țină seama de condițiile locale. Prin urmare, principiul fundamental al prezentei directive ar trebui să fie cel potrivit căruia operatorul a cărui activitate a cauzat o daună asupra mediului sau o amenințare iminentă de producere a unei asemenea daune trebuie să răspundă financiar, pentru a-i determina pe operatori să adopte măsuri și să dezvolte practici menite să diminueze riscurile de producere a unor daune asupra mediului, astfel încât să se reducă expunerea la riscurile financiare asociate. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat anterior, prezenta directivă nu prevede decât ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv.

Daunele-interese moratorii nu se mai regăsesc în acest caz, căci contractul a fost rezolvit și, astfel, nu se mai pune problema unei executări cu întârziere în ipoteza descrisă la opțiunea 1, executarea prin echivalent era, totuși, o clasificarea daunelor comune. De asemenea, nu se poate vorbi nici despre un beneficiu nerealizat, căci această noțiune are în vedere ipoteza în care s-ar fi aflat creditorul dacă debitorul și-ar fi executat obligațiile. Dacă X ar fi urmărit să cedeze folosința sau proprietatea bunului către un terț iar Y putea să prevadă acest aspect și a trebuit să o procure de la un alt terț, paguba efectiv suferită ar fi fost diferența de preț dintre prețul pe care l-ar fi putut plăti X terțului la momentul încheierii contractului cu Y și prețul pe care l-a plătit terțului în prezent sau, cel puțin, dobânda legală asupra sumei de bani plătite de X ca preț al contractului cu Y daune-interese compensatorii.

Dacă X ar fi dorit doar să dețină bunul în patrimoniu și a procurat proprietatea de la un terț, paguba efectiv suferită ar fi constat în diferența de preț dintre prețul pe care l-ar fi putut plăti X terțului la momentul încheierii contractului cu Y și prețul pe care l-a plătit terțului în prezent sau, cel puțin, dobânda legală asupra sumei de bani plătite de X ca preț al contractului cu Y daune-interese compensatorii.

Meniu de navigare

Dacă, în schimb, X nu dovedește că Y putea prevedea prejudiciul cauzat de neexecutare sau bunul nu făcea parte din categoria bunurilor de gen și, deci, nu putea fi înlocuit cu altul, atunci paguba efectiv suferită este dată de lipsa de folosință a banilor, respectiv dobânda legală calculată asupra sumei plătite de X ca preț al contractului cu Y daune-interese compensatorii. X ar putea recupera prejudiciul suferit numai prin mecanismul pierderii unei șanse și numai în parte, întrucât nu au fost previzibile la momentul încheierii contractului cu Y.

Din perspectiva lui Y, suma de bani plătită de X nu putea fi întrebuințată altfel, așa încât este îndreptățit să creadă că singurul prejudiciul încercat de X este lipsa de folosință a banilor, cuantificată clasificarea daunelor comune dobânda legală paguba efectiv suferită. Prin urmare, daunele-interese la care va fi obligat Y vor avea un mod de calcul diferit și un cuantum diferit, după cum sunt expresia executării prin echivalent sau sunt consecutive rezoluțiunii. Un al doilea criteriu de comparație în sprijinul tezei noastre se referă la clasificarea daunelor comune în care pot fi cumulate cele două tipuri de daune-interese cu alte remedii contractuale.

Conform art. Or, opțiunea executării silite prin echivalent a obligației exclude din start. Astfel, prin prisma faptului că art.

clasificarea daunelor comune

Conform art. În consecință, cu excepția cazurilor exoneratoare de răspundere, fapta ilicită în materie contractuală este cea care cauzează prejudiciul. Momentul care marchează nașterea dreptului de a pretinde daune-interese de la persoana răspunzătoare este chiar momentul săvârșirii faptei ilicite.

Cu toate acestea, momentul săvârșirii faptei ilicite nu coincide întotdeauna cu momentul în care începe să curgă termenul de prescripție. Clasificarea daunelor comune art. Prin urmare, putem afirma că momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru solicitarea de daune-interese este cel în care persoana păgubită a cunoscut atât paguba, cât și persoana răspunzătoare.

Față de raționamentul expus anterior, putem formula următoarele afirmații: B1. În schimb, pentru daunele-interese moratorii ce au un caracter succesiv e. Considerăm că prejudiciile cauzate de procurarea folosinței bunului de la un terț sau cele care constau în dobânda legală asupra echivalentului în bani a obligației debitorului sunt prejudicii succesive incerte, ele dobândind caracter cert pe măsura trecerii timpului.

Account Options

Ca atare, zi cu zi va începe să curgă un nou termen de prescripție pentru dreptul de a solicita repararea prejudiciilor suplimentare. În schimb, în ceea ce privește acoperirea prejudiciilor constând în costul de oportunitate al alegerii lui X de a contracta cu Y diferența dintre prețul la care putea cumpăra bunul de la terț la momentul încheierii contractului cu Y și prețul la care poate cumpăra bunul în prezentprecum și restituirea prestațiilor, posibilitatea de a le solicita depinde în integralitate de desființarea contractului.

clasificarea daunelor comune

Cu alte cuvinte, deși aceste prejudicii își au izvorul în aceeași faptă ilicită cauzatoare de prejudicii neexecutarea contractuluiele rămân prejudicii eventuale până la momentul desființării contractului, caracterul lor cert fiind afectat de condiția suspensivă a rezoluțiunii contractului.

Prin urmare, conform art.

Corolar, daunele-interese compensatorii reprezintă întotdeauna paguba efectiv suferită, pe când daunele-interese moratorii pot reprezenta fie paguba efectiv suferită, fie beneficiul nerealizat; iii dacă se solicită executarea silită prin echivalent: — prescripția dreptului de a solicita daune-interese compensatorii echivalentul în bani al obligației lui Y sau suma de bani plătită de X ca preț al contractului începe să curgă, conform art.

Pop, I. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Ed.

Scara Saffir-Simpson - Wikipedia

Universul Juridic, București,p. Vidu, op. Diaconiță, Executarea silită în natură a obligațiilor contractuale în sistemul Codului civil român. Noțiunea și condițiile de drept comun, Ed. Nicolae, Tratat de prescripție extinctivă, Ed.