Despre Noi

Fundația ESTUAR

22 de ani de servicii sociale în sănătate mintală

Centrul Respiro este o structură socială dezvoltată de Fundația Estuar în cadrul proiectului „Şanse egale la angajare pentru persoanele din grupurile vulnerabile”.

Fundația Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociația Penumbra din Scoția și Liga Romană de Sănătate Mintală și este prima organizație din România care a creat  pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală o rețea de servicii de îngrijiri comunitare de zi și locative acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional.

Prin intermediul rețelei noastre naționale de centre sociale oferim servicii în sănătate mintală în București – sectorul 1 și 6, Giurgiu, Ploiești, Cluj.

Misiunea organizației este de a oferi opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitatea românească.

De 22 ani suntem activi în domeniul sănătății mintale și oferim:


 Servicii de consiliere psihiatrică, psihologică, juridică, socială și de informare în sănătate mintală (managementul bolii psihice, şcoala aparținătorilor, reprezentare socială etc.)

 Sprijin pentru integrarea profesională (activități educative de instruire, ateliere lucrative, consiliere, consiliere pre și post angajare, activitate de job club)

 Reintegrare în comunitate (grupuri de auto-suport pentru beneficiari și aparținători, activități de zi recreative, ateliere creativ-terapeutice)

 Terapie ocupaţională (ateliere creativ-terapeutice)

  Servicii de recuperare, reabilitare și reinserţie socială (grupuri de suport pentru beneficiari și lucrători, activități recreative și creative, ateliere lucrative, activități terapeutice, spălătorie, realizarea unei reviste a beneficiarilor, etc.)

 Servicii de prevenţie și educare în domeniul sănătăţii mintale (campanii de informare privind sănătatea mintală, educație timpurie în școli, licee și facultăți, întâlniri cu cadrele didactice, consilieri școlari)

 Instruire în domeniul sănătăţii mintale (managementul stresului, managementul crizei, managementul resurselor umane, management de caz, managementul timpului, abilități de viață independentă)

 Servicii locative printr-un proiect de locuințe protejate (3 apartamente în cartierele bucureștene) care permit familiarizarea deprinderilor casnice, activități sociale, suport moral, management financiar personal etc.)

 Consiliere la domiciliu persoanelor care din diferite motive decid sau sunt nevoite să trăiască izolat de comunitate. În cadrul acestuia oferim servicii de consiliere psihologică, psihiatrică, socială.

 Advocacy și lobby, prin apartenența la federații de protecție a drepturilor oamenilor și inițiative strategice

 

Valorile și principiile organizaționale

Suntem o echipa cu oameni optimişti incurabili şi ne respectăm deosebit de mult beneficiarii. Valorile noastre susțin :

  • respectul faţă de beneficiar
  • confidenţialitatea informaţiilor primite de la beneficiar
  • lupta împotriva practicilor discriminatorii
  • creşterea toleranţei şi înţelegerii
  • promovarea şanselor egale
  • cultivarea competenţei profesionalismului
Află mai mult
Consiliere psihologică și psihiatrică
Integrarea profesională/terapie ocupațională
Instruire în domeniul sănătății mintale
Servicii locative
Advocacy si lobby