5 Iul

Despre proiect

Proiectul ”Șanse egale la angajare pentru persoanele vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European fiind implementat în parteneriat de Fundația Estuar, Organizația Suedeză pentru Ajutor Individual și Fundația Tinerețe Fără Bătrânețe.

În cadrul proiectului se vor crea 102 de noi locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități, rromi, femei aflate în situații de  risc, familii monoparentale, familii cu mai mult de doi copii, victime ale violenței în familie prin înființarea a nouă structuri de economie socială.

În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională și servicii integrate de dezvoltare a carierei (informare și consiliere profesională, orientare profesională, consiliere psihologică, asistență) pentru 150 de persoane din grupuri vulnerabile.

Fundația Estuar este una dintre cele mai active organizații în domeniul sănătății mintale din țara noastră. Organizația a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociația Penumbra din Scoția și Liga Română de Sănătate Mintală și este prima organizație din România care a creat o rețea de servicii de îngrijiri comunitare de zi și locative, acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional, pentru adulții cu probleme de sănătate mintală.

Echipa Estuar militează împotriva stigmatizării adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru deschiderea și desființarea prejudecăților existente față de acest grup și pentru incluziune. Viziunea organizației pune accentul pe oferirea de alternative sociale pentru integrarea beneficiarilor fundației în comunitate, susținută și prin intermediul activităților de lobby și de advocacy.

Lasă un comentariu