Parcul Natural Comana

Mare varietate floristică și biologică

Info Atracție

Localizare Strada Gellu Naum 608, Comana 087055
Modalitate acces Deschis turiștilor cu taxă de vizitare
Cuvinte cheie , ,

Descriere

Parcul Comana a luat ființă în anul 2004, când celor două rezervații (de Bujor și de Ghimpe) li s-a alipit și Balta Comana. Decizia de constituire a parcului a fost adoptată în baza documentației tehnice și științifice elaborate încă din anul 1954 de către Academia Română. Parcul Natural Comana beneficiază de o mare varietate floristică și biologică.

Foarte multe specii de floră și faună au fost identificate în ariile protejate ale parcului, acestea regăsindu-se în Lista Roșie Europeană, fiind reprezentative cu un procent ridicat atât în cadrul ariei respective cât și la nivel național.

In Parcul Natural Comana au fost deja identificate :

  • Păsări: 141 specii, din care 71 protejate internațional (prevăzute în anexele Convenției de la Berna);
  • Pești: 13 specii identificate, dintre care 5 specii sunt protejate de legislația națională;
  • Mamifere: 31 de specii, din care 5 protejate prin Convenția de la Berna (vidra și pisica sălbatică);
  • Plante: peste 200 de specii și subspecii în rezervațiile de bujor, ghimpe și mărgăritar, din care 70 pe cale de dispariție și 2 strict protejate de legislația românească( ghimpele si bujorul).